دانشکده شیلات و محیط زیست

اعضای هیات علمی گروه شیلات

گروه تکثیر و پرورش آبزیان


 مدیر گروه : دکترمحمد مازندرانی

دکتر محمد رضا ایمانپور

استاد

http://imanpour.profcms.gau.ac.ir

دکتر وحید تقی زاده

استادیار

http://taghizadeh.profcms.gau.ac.ir

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

استاد

http://a-haji.profcms.gau.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی بگلو

استادیار

http://hajibeglou.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید حسین حسینی فر

دانشیار

http://Hoseinifar.profcms.gau.ac.ir

دکتر ولی اله جعفری

دانشیار

http://v-jafari.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد سوداگر

دانشیار

http://sudagar.profcms.gau.ac.ir

دکتر علی شعبانی

دانشیار

http://shabani.profcms.gau.ac.ir

دکتر رقیه صفری

استادیار

http://safari.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد مازندرانی

دانشیار

http://mazandarani.profcms.gau.ac.ir

دکتر حامد کلنگی میاندره

دانشیار

http://Kolangi.profcms.gau.ac.ir

گروه تولید و بهره برداری آبزیان


مدیر گروه : دکترعلی اکبر هدایتی

دکترسید یوسف پیغمبری

دانشیار

http://peyghambari.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید عباس حسینی

استاد

http://hosseini.profcms.gau.ac.ir

سعید شربتی

مربی

http://sharbati.profcms.gau.ac.ir

دکتر رسول قربانی

دانشیار

http://r-ghorbani.profcms.gau.ac.ir

دکتر حدیثه کشیری

استادیار

http://kashiri.profcms.gau.ac.ir

دکتر سعید گرگین

استادیار

http://gorgin.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید علی اکبر هدایتی

دانشیار

http://Hedaiati.profcms.gau.ac.ir

گروه فرآوری آبزیان


مدیر گروه: دکتر علیرضا عالیشاهی

دکتر سید مهدی اجاق

دانشیار

http://ojagh.profcms.gau.ac.ir

دکتر پرستو پورعاشوری

استادیار

http://Pourashouri.profcms.gau.ac.ir

دکتر بهاره شعبانپور

استاد

http://shabanpour.profcms.gau.ac.ir

دکتر علیرضا عالیشاهی

دانشیار

http://alishahi.profcms.gau.ac.ir

دکتر افشین عادلی

استادیار

http://adeli.profcms.gau.ac.ir

دکتر معظمه کردجزی

استادیار

http://kordjazi.profcms.gau.ac.ir

14276 :تعداد دفعات بازید


جستجو


انتخاب زبان

زبان دلخواه:


تعداد کل بازدید: 211322
تعداد بازدید امروز: 39
تعداد کاربران آنلاین: 1

صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

شیلات و محیط زیست | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو