دانشکده شیلات و محیط زیست

55

گروه تکثیر و پرورش آبزیان


مدیرگروه : دکتر محمد مازندرانی

دکتر محمد رضا ایمانپور

استاد

http://imanpour.profcms.gau.ac.ir

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

استاد

http://hajimoradloo.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد سوداگر

دانشیار

http://sudagar.profcms.gau.ac.ir

دکتر علی شعبانی

دانشیار

http://shabani.profcms.gau.ac.ir

دکتر ولی الله جعفری

دانشیار

http://v-jafari.profcms.gau.ac.ir

دکتر حامد کلنگی میاندره

دانشیار

http://Kolangi.profcms.gau.ac.ir

دکتر وحید تقی زاده

استادیار

http://taghizadeh.profcms.gau.ac.ir

دکتر سید حسین حسینی فر

دانشیار

http://Hoseinifar.profcms.gau.ac.ir

دکتر محمد مازندرانی

دانشیار

http://mazandarani.profcms.gau.ac.ir

دکتر رقیه صفری

استادیار

http://safari.profcms.gau.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی بگلو

استادیار

http://hajibeglou.profcms.gau.ac.ir

4844 :تعداد دفعات بازید


جستجو


انتخاب زبان

زبان دلخواه:


تعداد کل بازدید: 206592
تعداد بازدید امروز: 24
تعداد کاربران آنلاین: 1

صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

شیلات و محیط زیست | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو